Pomník obětem I. s. v.

Jména osob padlých za I. světové války uvedených na pomníku vystavěném Baťovci v obci Bělov naproti budovy č.p. 77:

 1. Neradil Vincenc – narozen 11.dubna 1880 v Bělově, ženatý, rolník sloužil jako aktivní vojín u polních myslivců ve Velkých Mostech v Haliči. Za války bojoval na ruské frontě, kde padl 10.října 1914. Zanechal vdovu a dvě děti.
 2. Smýkal František č.p.45 – narozen 9.3.1878, ženatý, obecní strážník. Jako vojín sloužil u 25.domobraneckého pluku v Kroměříži. Bojoval nejprve na ruské frontě, pak na italské, kde padl 21.října 1915. Zanechal vdovu a jedno dítě.
 3. Kašík Vincenc – narozen 23.května 1879 v Bělově, ženatý, dělník. Aktivně sloužil u dragounů ve Štokravě. Za války bojoval na ruské frontě, kde těžce onemocněl a zemřel v nemocnici v Kolvích pod Kovelem v roce 1915. Zanechal vdovu a jedno dítě.
 4. Brázdilík František – narozen 11.listopadu 1887 v Nové dědině, ženatý, dělník. Aktivně sloužil u horských myslivců v Tyrolech. Bojoval na ruské frontě, kde byl raněn. Po uzdravení byl opět odvelen na ruskou frontu, kde padl v srpnu 1915, byl střelen do hlavy. Zanechal vdovu a jedno dítě.
 5. Stárek František – narozen 30.října 1893 ve Střížovicích, svobodný, zahradník. Bojoval jako desátník dělostřelectva na italské frontě, kde byl v Alpách zasypán lavinou 11.prosince 1916. Stalo se to při noční hlídce.
 6. Šebestík Vincenc – padl 9.ledna 1917 na sočské frontě u Goryce. Nic bližšího o něm se v roce 1937 nezjistilo.
 7. Vojáček Metoděj – žil v letech 1874 – 1918, byl těžce nemocen po zranění, kterému podlehl ve vídeňské nemocnici. Bližší zprávy se tehdy nezjistily.
 8. Kožuch Josef – narozen 16.prosince 1893, dělník, ženatý. Aktivně sloužil u 3.pluku v Brně. Jako vojín nejprve bojoval na ruské frontě, kde byl raněn do ruky. Po uzdravení sloužil na italské frontě, kde padl 16.července 1918,zasažen střepinou granátu. Zanechal vdovu a tři děti.
 9. Smýkal Josef – narozen 11.března 1876 v Bělově, dělník, ženatý. Aktivně sloužil u 3.pluku v Brně, kde následkem rakouské vojenské tyranie onemocněl tuberkulózou. V roce 1917 poslán na italskou frontu, pro pokročilou chorobu však byl vrácen zpět. Zemřel na tuberkulózu v Brně 29.listopadu 1919.
 10. Skácel Alois – narozen 10.června 1895 v Bělově, svobodný, dělník. Sloužil u 3.pluku v Brně. Bojoval na ruské frontě a potom na italské. Utonul za ústupu ve vlnách Pióny 20.6.1918.
 11. Smerdel Antonín – narozen 13.června 1895 ve Fiume (Rijeka) národnosti italské, ženatý, vedoucí v místním kamenolomu. Sloužil jako vojín u dělostřelectva ve Vídni. Bojoval nejprve na ruské frontě, pak na italské. Onemocněl na žaludek a zemřel po jeho operaci v nemocnici v Brně 17. prosince 1917. Zanechal po sobě vdovu a čtyři děti.
 12. Galatík Vladimír č.p. 2 – narozen 23.září v Bělově, stolař, ženatý. Jako aktivní voják sloužil v Dalmácii. Za války bojoval na ruské frontě, kde následkem zranění mu byla amputována ruka. Léčil se v sanatoriu v Pleši u Prahy. Následkem válečných útrap však zemřel v Praze dne 1.května 1919. Zanechal vdovu.
 13. Olšina Karel – narozen 7.února 1900, svobodný, dělník. V roce 1917 narukoval do Sant Pölten, bojoval na italské frontě. Zemřel v Sant Pöltenu 3.května 1918 po operaci slepého střeva.
 14. Novotný Petr – narozen 1.října 1878 v Bělově, ženatý, dělník. Zemřel vysílením v průsmyku Kreuzburském 30.října 1918. Zanechal vdovu a čtyři děti.
 15. Žitný Emil – narozen 25.prosince 1887 v Nové Dědině, ženatý. Narukoval v roce 1915 do Brna. Bojoval na italské frontě odkud se vrátil nemocen a zemřel v Bělově dne 26.listopadu 1918. Zanechal vdovu a dvě děti.
 16. Fryštecký František – narozen 18.prosince 1886 v Machové, ženatý, rolník. Aktivně sloužil v Kroměříži. Bojoval nejprve na ruské frontě, kde byl raněn do ruky. Po vyléčení v Krakově a Olomouci byl poslán na italskou frontu, kde následkem válečných útrap onemocněl na tuberkulózu a zemřel v Bělově 5.května 1920.
 17. Navrátil Karel – narozen 1914 v Bělově, svobodný, dělník.Vězněn za II.světové války v táboře Oranienburg, kde také zemřel na otravu krve. Jiná zpráva říká, že byl zastřelen v roce 1945.

Pomník byl postaven v roce 1937 z popudu místní organizace „Hospodářské nepolitické sdružení baťových zaměstnanců ve Zlíně“. Autorem díla je p. Vladimír Brázdil, kamenosochař z Místku, rodák z blízkých Kostelan.

Starostou obce byl v tom roce p. František Janiš a předsedou Baťovců p. Vojtěch Rozsypal nebo Václav Štěbra.

Slavnostní projev přednesl ředitel školy pro dívčí povolání v Kroměříži spisovatel Jindřich Spáčil. Přítomni byli Bělovští hasiči, někteří legionáři z obce, asi 15 členů cyklistického klubu z Kroměříže. Dále hovořil řídící učitel obecní školy p. Alois Pánek, osudy padlých četl p. Josef Brázdil č.p. 52.

Vlastníkem pietního místa je obec Bělov.

zapsal:
František Ševčík,
toho času kronikář obce

 • Pomník obětem I. s. v.
 • Pomník obětem I. s. v.