Co mohu vyřídit na úřadě

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Na OÚ Bělov se provádí přihlášení k trvalému pobytu.

Při přihlašování k trvalému pobytu je nutno předložit občanský průkaz, prokázat vlastnictví nemovitosti předložením výpisu z katastrálního úřadu (ne starším 3 měsíců), případně zajistit souhlas vlastníka nemovitosti a vyplnit přihlašovací tiskopis.

Poplatek za přihlášení k trvalému pobytu činí Kč 50,00.

Hlásí-li občan současně změnu místa trvalého pobytu i za děti žijící s ním ve společné domácnosti, platí se správní poplatek pouze jednou.

Placení místních poplatků

Od ledna do konce února 2014 jsou na obecním úřadě vybírány poplatky za svoz a likvidaci odpadů, za každého psa a stočné.

Žádost o poskytnutí informací dle 106/1999 Sb.

Každý občan má právo osobně (nebo mailem) požádat o nahlédnutí či o kopii anonymizovaného zápisu jednání zastupitelstva, rozpočtů a dalších listin.

Další služby

Ceník služeb

Změna cen vyhrazena.