Bezpečnost obce

Krizové řízení

Po celou svou dosavadní existenci se lidstvo střetává s mimořádnými událostmi a krizovými situacemi, které ohrožují životy a zdraví lidí, jejich majetek nebo životní prostředí. Lidská společnost se snaží vzniku těchto událostí zabránit, případně minimalizovat jejich následky na přijatelnou míru. V závislosti na stupni svého vývoje proto buduje různě účinné ochranné a obranné mechanismy.

Více informací na webu krizove-rizeni.cz

Příručka "Bezpečnost občanů Zlínského kraje"

Brožura integrovaného záchranného systému Zlínského kraje, která přináší důležité informace pro ochranu osob a majetku při mimořádných událostech.

  • Příručku najdete na adrese hzscr.cz
  • Návod pro případ evakuace je uveden zde

Policie České republiky

Webové stránky Policie České republiky najdete na adrese policie.cz

Hasiči České republiky

Hasičský záchranný sbor České republiky chrání životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech.


V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

  • 150 Hasičský záchranný sbor ČR,
  • 155 Zdravotnická záchranná služba,
  • 158 Policie ČR,
  • 156 Obecní (městská) policie,
  • 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání.
bezpečnost obce