Photo by Francesco Gallarotti on Unsplash

Úspora emisí, ’17

  • 9. června 2018
  • Marek Přecechtěl
Úspora emisí, ’17
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových jste ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy o:
  • emise CO2 ekvivalent: 8,711 tun
  • úspora energie: 240 240 MJ
  • identifikační číslo obce v systému EKO-KOM: 00287032

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Poukázky na knihy
Třídění odpadů 1/18