Nepropachtovaný majetek

  • vyvěšeno: 20.8.2018
  • sňato: 20.9.2018
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit státního pozemkového úřadu

Žadatelé o pacht/pronájem budou své žádosti muset uplatnit tak, aby byly doručeny na Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj ve Zlíně v termínu nejpozději do 30 dní po datu zveřejnění (tj. do 31. 8. 2018) a to buď písemně, nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu. V případě podání žádosti bude po tomto termínu uzavřena nájemní nebo pachtovní smlouva, resp. vyhlášena výzva k podání návrhů na uzavření nájemní/pachtovní smlouvy.

Pokud po uplynutí lhůty 30 dní bude podána žádost o pacht/pronájem pozemku o který nebyl v 30 denní lhůtě projeven zájem, bude uzavřena pachtovní/nájemní smlouva s tím žadatelem, který jako první předá na Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj ve Zlíně platnou žádost o pacht/pronájem.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Úprava provozu na pozemních komunikacích
Úprava provozu na pozemních komunikacích
Spekulativní výkupy pozemků
Spekulativní výkupy pozemků