Úprava provozu na pozemních komunikacích

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) posoudil žádost právnické osoby Rallye Zlín spol. s r.o., IČ: 46965564, se sídlem Hornomlýnská 3715/7, 760 01 Zlín (dále jen žadatel), a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR DI Zlín)

s t a n o v í

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., a to na silnicích č. III/36746, III/4975, III/4976, III/36740, III/36747, III/36748, na místních komunikacích i na veřejně přístupných účelových komunikacích v obcích Pohořelice, Komárov, Bělov, Žlutava, Halenkovice, Napajedla a Otrokovice, ve správním obvodu Městského úřadu Otrokovice jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v rozsahu dopravních značek dle přiložených situací dopravního značení a zařízení, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení, v souvislosti s omezením obecného užívání výše uvedených pozemních komunikacích, z důvodu konání 48. ročníku mezinárodní automobilové soutěže „Barum Czech Rally Zlín“.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Přerušení dodávky el. energie
Přerušení dodávky el. energie
Nepropachtovaný majetek
Nepropachtovaný majetek