Spekulativní výkupy pozemků

  • vyvěšeno: 20.8.2018
  • sňato: 20.9.2018
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • průvodní dopis

Ředitelství silnic Zlínského kraje

Zlínský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se z důvodu v minulosti neprovedeného majetkoprávního vypořádání dosud nacházejí i na pozemcích v soukromém vlastnictví. V posledních letech se mimo jiné i ve Zlínském kraji vyskytlo několik osob, které vlastním jménem, nebo i pod hlavičkou obchodních společností, oslovují vlastníky pozemků pod silnicemi a nabízejí jim jejich spekulativní odkoupení a to zpravidla i za cenu mnohem nižší, než za kterou vykupuje pozemky Zlínský kraj. Tyto subjekty pak následně nabízí pozemky k případnému odprodeji nebo pronájmu Zlínskému kraji.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Nepropachtovaný majetek
Nepropachtovaný majetek
Usnesení
Usnesení