Oznámení: vodní lyžování

  • vyvěšeno: 24.4.2017
  • sňato: 25.5.2017
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a), b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), předkládá návrh:

opatření obecné povahy XX/17 kterým se vymezuje část vodní cesty pro provozování malých plavidel, při němž dochází ke skokům nad vodní hladinou nebo k provádění jiných akrobatických činností – provozování vodních skútrů a pro provozování vodního lyžování a obdobných činností provozovaných ve vleku za plavidlem (dále vodní lyžování).

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Přerušení řízení
Přerušení řízení
Rozpočtové opatření 2/2017
Rozpočtové opatření 2/2017