Přerušení řízení

Dne 2.1.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupené Václavem Sedmíkem, U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616, adresa pro doručování: AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV

na pozemku: pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 486/12 (vodní plocha), 486/17 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 625/4 (ostatní plocha), 647/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Dne 30.3.2016 Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") vydal rozhodnutí č. 80/2016, č.j. SÚ/13296/2016/KRN, kterým zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí na stavbu: „Plavební komora Bělov“. Proti uvedenému rozhodnutí bylo podáno odvolání.

Dne 8.2.2017 Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu vydalo rozhodnutí č.j. KUZL 10433/2017, kterým napadené rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 30.3.2016, č.j. SÚ/13296/2016/KRN zrušil a věc vrátil k novému projednání. Dne 24.2.2017 stavební úřad obdržel vrácení spisu včetně stejnopisu rozhodnutí o odvolání č.j. KUZL 10433/2017 ze dne 8.2.2017 opatřený doložkou právní moci dne 10.2.2017.

Komentáře: 3

 1. Josef Křeháček says:

  dobrý den , a tak se opět pozastavuji nad absolutní neschopností a neochotou vyřešit vyřešené a chtěné , kolik hlav se musí vyměnit aby už někdo konečně udělal posun ve věci zdymadla na Bělově ??????????
  Je to jako když se sedí u ohně a všichni si neustále předávají horký brambor , KDE JE PROBLÉM ?

 2. Zdeněk Menšík says:

  Zatímco se v Čechách mj.vesele splav?uje Vltava do Č.Budějovic….Bělovské zdymadlo je stále jen na papíře…28 let po revoluci!!! Jednoznačně je v tom záměr a totální neochota investovat do plavby na Moravě(zemi). Už dávno jsme mohli plout po Radějovce do Moravy a do Hodonína…už dávno jsme mohli plout do Kroměříže…Kojetína. Dokud se budou moravské peníze přerozdělovat v Praze,nepohneme se z místa.

 3. Přecechtěl says:

  Bohužel….mnoho je na tom pravdy výše řečeného..a když konečně by se peníze i našli ..tak ten úřední šiml to je hrůza..co ti poslanci stále vymýšlí…slibují jak se vše zjednoduší a opak je pravdou a víte proč? No přeci co by pak při tom zjednodušení všici ti jejich známí ..kamarádi a kamarádi kamarádů dělali že? Tudíž raději budeme vymýšlet lejstra a stavby i daleko více potřebné..obchvaty měst a pod.se dále budou povolovat „sto let“…joo a nezapome?me na ty „dobráky“ z tzv.neziskovek!! nejprve si je v mnoha případech stát zaplatí jenom proto, aby následně tito tzv.dobráci stát potápěli na různých nesmyslech..jojo zelení či jak se stále jmenují či přejmenovávají..a co nejhůř ještě novináři jim dávají prostor k prezentaci..

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Rozpočtové opatření 1/2017
Rozpočtové opatření 1/2017
Oznámení: vodní lyžování
Oznámení: vodní lyžování

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.