Oznámení o zahájení územního řízení

Dne 12.7.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov - 2. etapa

na pozemku: pozemková parcela číslo 387/1 (trvalý travní porost), 501/1 (ostatní plocha), 508/1 (zahrada), 508/3 (ostatní plocha), 521/2 (ostatní plocha), 521/41 (ostatní plocha), 523 (trvalý travní porost), 542 (ostatní plocha), 558/2 (ostatní plocha), 558/17 (ostatní plocha), 558/18 (ostatní plocha), 558/19 (ostatní plocha), 558/65 (ostatní plocha), 558/66 (ostatní plocha), 558/67 (ostatní plocha), 558/68 (ostatní plocha), 558/71 (ostatní plocha), 559/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Oznámení: zahájení řízení
Oznámení: zahájení řízení
Výpočet vodného a stočného
Výpočet vodného a stočného