Oznámení o zahájení územního řízení o změně stavby a nařízení ústního jednání

Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Propojení kanalizačního sběrače - 1. etapa s veřejnou jednotnou kanalizací v ulici Erbenova

Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov - 1. etapa

Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov - 2. etapa

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Plán společných zařízení
Plán společných zařízení
Oznámení o zahájení územního řízení
Oznámení o zahájení územního řízení