Oznámení: o zahájení územního řízení bez jednání

Dne 07.10.2020 podalo Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932, Veveří, 602 00 Brno 2, žádost na vydání územního rozhodnutí o:

"dělení a scelování pozemků"

na pozemku: pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 571/20 (vodní plocha), 807 (ostatní plocha), 859 (ostatní plocha), 864 (ostatní plocha), 920 (ostatní plocha), 921 (vodní plocha), 922 (ostatní plocha), 1596 (vodní plocha), 1597 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Žádost byla doplněna dne 12.01.2021.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

DSO: Rozpočtové opatření 2/2020
DSO: Rozpočtové opatření 2/2020
Oznámení: zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou
Oznámení: zahájení společného územního a stavebního...