Oznámení: zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Dne 04.01.2021 obdržel Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP), jako příslušný správní orgán podle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), jako speciální stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen ZPK), jako příslušný dle § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon) žádost od: Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, K Majáku 5001, 767 23 Zlín (dále jen stavebník), zastoupení na základě plné moci:

Ing. Jiří Škrabal, IČ: 48476684, se sídlem Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí (dále jen zástupce stavebníka), o vydání společného povolení na stavbu:

SILNICE III/36740: BĚLOV - ŽLUTAVA
SO 101 – Silnice III/36740
SO 103 – Sjezdy, Připojení MK, ÚK

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Oznámení: o zahájení územního řízení bez jednání
Oznámení: o zahájení územního řízení bez...
Oznámení: O konání sčítání lidu, domů a bytů 2021 v ČR
Oznámení: O konání sčítání lidu, domů a bytů 2021 v...