Rozhodnutí č. 54/2022 o změně územního rozhodnutí

  • vyvěšeno: 3.8.2022
  • sňato: 20.8.2022
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • soubor

Dne 19.5.2022 podal Zlínstav servisní a.s., IČO 08797820, sídlem ul. Bartošova 5532, 760 01 Zlín, v zastoupení Ludmila Peřinová Oškerová, narozená dne 19.9.1951, bytem ul. Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice (dále jen „žadatel“) žádost o vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí pro záměr:

"ZTV k RD Bělov – Kopce"

na pozemku: pozemkové parcely č. 645/2, 645/41, 645/42, 645/43, 645/44, 645/45, 645/46, 645/47, 645/48, 645/49, 645/50, 645/51, 645/52, 645/53, 645/54, 645/55, 645/56, 645/57, 645/58, 645/59, 645/60, 645/61, 645/62, 645/63, 645/64, 645/65, 645/66, 645/67, 645/68, 645/69, 645/70, 645/71, 645/72, 645/73, 645/74, 645/80, 645/81, 645/82, 645/83, 645/84, 645/85, 645/86, 645/87, 645/88, 645/89, 645/90, 645/91, 645/92, 645/93, 645/94, 645/95 (vše ovocný sad), 648/4 a 939 (obě ostatní plocha) a 1081 (vodní plocha) v katastrálním území Bělov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Na uvedenou stavbu bylo Městský úřad Otrokovice – odborem stavební úřad vydáno dne 16.1.2020 územní rozhodnutí č. 5/2020, pod č.j. SÚ/2658/2020/SKR, v právní moci dne 18.2.2020. Po projednání žádosti o změnu územního rozhodnutí v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků územního řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), rozhodl:

I. podle ustanovení § 94 odst. 1 stavebního zákona takto: Pravomocné územní rozhodnutí na stavbu „ZTV k RD Bělov – Kopce“ původně na pozemku: pozemkové parcely č. 501/1, 501/3 (obě ostatní plocha), 572 (vodní plocha) a 645/2 (ovocný sad), vše v katastrálním území Bělov.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Pozvánka: 30. zasedání
Pozvánka: 30. zasedání
OZNÁMENÍ – počet a sídlo volebních okrsků
OZNÁMENÍ – počet a sídlo volebních okrsků

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.