Rozhodnutí: č. 40/2022, Kanalizační řád stokové sítě obec Bělov

  • vyvěšeno: 14.4.2022
  • sňato: 29.4.2022
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • rozhodnutí

Veřejná vyhláška - Městský úřad Otrokovice - odbor životního prostředí jako příslušný orgán veřejné správy na úseku vodovodů a kanalizací dle §§ 25 a 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný úřad podle ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů po provedeném vodoprávním řízení

schvaluje

dle § 14 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

„Kanalizační řád stokové sítě obec Bělov“

pro účastníky řízení (vlastníky kanalizací) dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů:

  1. obec Bělov, č.p. 77, 768 21 Kvasice, IČ 00287032

Jedná se o kanalizace v majetku obce Bělov, která je zároveň provozovatelem této kanalizace:

  • Kanalizace v obci Bělov – číslo majetkové evidence 7205-602019-00287032-3/1
    Kanalizační řád se schvaluje na dobu 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Pozvánka: 28. zasedání
Pozvánka: 28. zasedání
Informace: Komunální volby 2022
Informace: Komunální volby 2022

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.