Sdělení

Dne 02.01.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, v zastoupení AQUATIS a.s., IČ 46347526, se sídlem Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, a dále v zastoupení Václav Sedmík, bytem U první baterie 798, Střešovice, 162 00
Praha 616 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV

(dále jen „stavba“) na pozemcích: pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 486/12 (vodní plocha), 486/17 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 625/4 (ostatní plocha) a 647/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov.

Jelikož byly v dané věci shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí na výše uvedenou stavbu, Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a v souladu s ustanovením § 36 odstavec 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") dává účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřili k podkladům rozhodnutí a určuje k tomu v souladu s ustanovením § 39 odstavec 1 správního řádu lhůtu do 10 dnů od doručení tohoto sdělení.

Do podkladů pro rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout ve lhůtě shora uvedené (Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, úřední dny: Po 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00).
V ostatní dny po telefonické domluvě.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Jaroslava Krňanská,
referent odboru stavební úřad

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Změna zákona o zbraních
Změna zákona o zbraních
Bělov – vodné, stočné
Bělov – vodné, stočné

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.