Usnesení č. 263/2020 o prodloužení lhůty

  • vyvěšeno: 6.10.2020
  • sňato: 21.10.2020
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • příloha

Dne 02.01.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

"PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV"

(dále jen „stavba“) na pozemcích: stavební parcela číslo 233 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 571/20 (vodní plocha), 807 (ostatní plocha), 846 (orná půda), 856 (ostatní plocha), 859 (ostatní plocha), 860 (ostatní plocha), 861 (ostatní plocha), 862 (vodní plocha), 864 (ostatní plocha), 865 (orná půda), 872 (orná půda), 921 (vodní plocha), 922 (ostatní plocha), 938 (ostatní plocha), 1081 (vodní plocha), 1614 (orná půda) v katastrálním území Bělov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení které bylo dne 09.10.2019 usnesením č. 291/2019 pod č.j.: SÚ/46102/2019/ZRA přerušeno do 30.09.2020, současně s výzvou ze dne 09.10.2019 pod č.j.: SÚ/46120/2019/ZRA.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Info: Plavební komora
3

Info: Plavební...

25. července 2018

Přerušení řízení
3

Přerušení...

27. února 2017

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

29. prosince 2016

Sdělení

Sdělení

13. ledna 2016

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

16. března 2015

Rozhodnutí

Rozhodnutí

27. srpna 2013

Vyrozumění o odvolání …

Vyrozumění o...

23. května 2013

Plavební komora Bělov – výkresy

Plavební komora...

25. července 2012

Seznámení s podklady stavebního řízení
Seznámení s podklady stavebního řízení
Plavební komora Bělov: závěr zjišťovacího řízení
Plavební komora Bělov: závěr zjišťovacího...