Usnesení č. 263/2020 o prodloužení lhůty

  • vyvěšeno: 6.10.2020
  • sňato: 21.10.2020
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • příloha

Dne 02.01.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

"PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV"

(dále jen „stavba“) na pozemcích: stavební parcela číslo 233 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 571/20 (vodní plocha), 807 (ostatní plocha), 846 (orná půda), 856 (ostatní plocha), 859 (ostatní plocha), 860 (ostatní plocha), 861 (ostatní plocha), 862 (vodní plocha), 864 (ostatní plocha), 865 (orná půda), 872 (orná půda), 921 (vodní plocha), 922 (ostatní plocha), 938 (ostatní plocha), 1081 (vodní plocha), 1614 (orná půda) v katastrálním území Bělov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení které bylo dne 09.10.2019 usnesením č. 291/2019 pod č.j.: SÚ/46102/2019/ZRA přerušeno do 30.09.2020, současně s výzvou ze dne 09.10.2019 pod č.j.: SÚ/46120/2019/ZRA.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Seznámení s podklady stavebního řízení
Seznámení s podklady stavebního řízení
Plavební komora Bělov: závěr zjišťovacího řízení
Plavební komora Bělov: závěr zjišťovacího...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.