plavební komora

Přerušené řízení: Plavební komora

Přerušené řízení: Plavební komora

14. října 2019

Dne 2.1.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 2396. Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupené...

Oznámení: O pokračování územního řízení

Oznámení: O pokračování územního řízení

19. srpna 2019

Oznámení o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání

Veřejná vyhláška – rozhodnutí

Veřejná vyhláška – rozhodnutí

1. července 2019

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní orgán“) obdržel odvolání, které podal spolek Egeria, z. s., Miroslav Mach, předseda spolku,...

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

6. května 2019

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením §36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění...

Info: Plavební komora
3

Info: Plavební komora

25. července 2018

Po dálnici brzdí aktivisté i vznik plavební komory, na niž čeká Kroměříž Vybudování průplavu na Bělovském jezu, díky kterému by se Baťův kanál prodloužil až do Kroměříže, se opět komplikuje....

Odvolání: plavební komora
1

Odvolání: plavební komora

6. září 2017

Vyrozumění o podaném odvolání Plavební komora Bělov. Městský úřad Otrokovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13...

Přerušení řízení
3

Přerušení řízení

27. února 2017

Dne 2.1.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupené...

Plavební komora Bělov

Plavební komora Bělov

29. prosince 2016

Rozhodnutí Na základě podnětu Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), ze dne 1. 8. 2016, č.j. KUZL 53721/2016, k...