veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška: doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení konání... »

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný...

Marek Přecechtěl - 8.4.2021 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích »

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako...

Marek Přecechtěl - 6.4.2021 - Odkanalizování obce Bělov veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška: stavební povolení Č. 512/2021 »

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP), jako speciální...

Marek Přecechtěl - 29.3.2021 - veřejná vyhláška

Stavební povolení č. 541 / 2020 »

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako...

Marek Přecechtěl - 16.11.2020 - veřejná vyhláška

Rozhodnutí: č. 119/2020, veřejná vyhláška »

Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006...

Marek Přecechtěl - 21.9.2020 - veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení stavebního řízení bez jednání, veřejnou vyhláškou »

Žadatel 1. Kroměřížská investiční a.s., IČ: 18189695, se sídlem Moravcova 250, 767 01 Kroměříž (dále jen stavebník),...

Marek Přecechtěl - 21.9.2020 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez jednání »

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a...

Marek Přecechtěl - 14.8.2020 - veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení stavebního řízení »

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou Dne 25.05.2020 obdržel Městský úřad Otrokovice, odbor...

Marek Přecechtěl - 29.7.2020 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška: Územní plán Bělov »

Oznámení vydání opatření obecné povahy Územní plán Bělov Zastupitelstvo obce Bělov v souladu s ust. § 173 odst. 1...

Marek Přecechtěl - 4.5.2020 - územní plán veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy »

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e)...

Marek Přecechtěl - 6.4.2020 - veřejná vyhláška

Ekologické uzavření odkaliště Bělov »

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s...

Marek Přecechtěl - 6.4.2020 - odkaliště veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška: posouzení územního plánu »

Doručení návrhu Územního plánu Bělov a oznámení o konání veřejného projednání Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje...

Marek Přecechtěl - 11.9.2019 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy »

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e)...

Marek Přecechtěl - 3.9.2019 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška »

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor...

Marek Přecechtěl - 14.8.2019 - veřejná vyhláška

Rozhodnutí č. 91/2019: SO 01 – Kanalizace »

Veřejná vyhláška Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle § 15...

Marek Přecechtěl - 29.7.2019 - veřejná vyhláška

položek: 21