veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška: posouzení územního plánu »

Doručení návrhu Územního plánu Bělov a oznámení o konání veřejného projednání Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje...

Marek Přecechtěl - 11.9.2019 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy »

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e)...

Marek Přecechtěl - 3.9.2019 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška »

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor...

Marek Přecechtěl - 14.8.2019 - veřejná vyhláška

Rozhodnutí č. 91/2019 »

Veřejná vyhláška Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle § 15...

Marek Přecechtěl - 29.7.2019 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška »

Zveřejnění informací a podkladů a zpřístupnění dokumentů, vyjádření, stanovisek a jiných dokladů dle ust. § 9b zákona...

Marek Přecechtěl - 15.1.2019 - Baťův kanál veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška »

Rozhodnutí č. 119/2018 Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad...

Marek Přecechtěl - 5.12.2018 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška »

doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje...

Marek Přecechtěl - 14.11.2018 - veřejná vyhláška

Úprava provozu na pozemních komunikacích »

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor...

Marek Přecechtěl - 20.8.2018 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška »

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpraváchv katastrálním území Bělov Krajský pozemkový úřad pro...

Marek Přecechtěl - 16.9.2015 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška »

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy výzva k uplatnění připomínek Ministerstvo zemědělství jako příslušný...

Marek Přecechtěl - 1.4.2015 - veřejná vyhláška

položek: 10