veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez jednání »

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a...

Marek Přecechtěl - 14.8.2020 - veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení stavebního řízení »

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou Dne 25.05.2020 obdržel Městský úřad Otrokovice, odbor...

Marek Přecechtěl - 29.7.2020 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška: Územní plán Bělov »

Oznámení vydání opatření obecné povahy Územní plán Bělov Zastupitelstvo obce Bělov v souladu s ust. § 173 odst. 1...

Marek Přecechtěl - 4.5.2020 - územní plán veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy »

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e)...

Marek Přecechtěl - 6.4.2020 - veřejná vyhláška

Ekologické uzavření odkaliště Bělov »

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s...

Marek Přecechtěl - 6.4.2020 - odkaliště veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška: posouzení územního plánu »

Doručení návrhu Územního plánu Bělov a oznámení o konání veřejného projednání Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje...

Marek Přecechtěl - 11.9.2019 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy »

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e)...

Marek Přecechtěl - 3.9.2019 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška »

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor...

Marek Přecechtěl - 14.8.2019 - veřejná vyhláška

Rozhodnutí č. 91/2019: SO 01 – Kanalizace »

Veřejná vyhláška Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle § 15...

Marek Přecechtěl - 29.7.2019 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška »

Zveřejnění informací a podkladů a zpřístupnění dokumentů, vyjádření, stanovisek a jiných dokladů dle ust. § 9b zákona...

Marek Přecechtěl - 15.1.2019 - Baťův kanál veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška »

Rozhodnutí č. 119/2018 Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad...

Marek Přecechtěl - 5.12.2018 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška »

doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje...

Marek Přecechtěl - 14.11.2018 - veřejná vyhláška

Úprava provozu na pozemních komunikacích »

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor...

Marek Přecechtěl - 20.8.2018 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška »

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpraváchv katastrálním území Bělov Krajský pozemkový úřad pro...

Marek Přecechtěl - 16.9.2015 - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška »

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy výzva k uplatnění připomínek Ministerstvo zemědělství jako příslušný...

Marek Přecechtěl - 1.4.2015 - veřejná vyhláška

položek: 15

Úřad

úřední deska »

Aktuality

Sbírka kol pro Afriku »

Pokud vlastníte jízdní kolo, které nepoužíváte, jedna z možností, jak s kolem...

16.9.2020 - Otrokovice

Výkup jablek, Rymice »

V pondělí 14.9.2020 se zahajuje výkup padaných jablek.Výkup bude probíhat v...

15.9.2020 - výkup

Sběr šrotu, železa »

V pátek 18.9.2020, v odpoledních hodinách (od 15. hod.) budou členové SDH Bělov...

14.9.2020 - sběr SDH

Fotografie

Bělovský gulášek, ’20 »

V sobotu 12. září proběhl 3. ročník vaření bělovského guláše. Každý soutěžní...

12.9.2020 - banner vaření guláše

Nový dřevěný přístřešek »

Instalace nového dřevěného přístřešku (nejen) pro cyklisty pod...

6.9.2020 - Bělov cyklostezka

Výstava na louce »

V pátek 21. srpna se konala na chalupě u lesa, Žlutava 133, „Výstava na...

22.8.2020 - výstava

další fotografie »