Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez jednání

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, jako

  • věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • místně a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

oznamuje:

  • dle § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • dle § 112 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

že na návrh účastníka řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
obec Bělov
Bělov 77, 768 21 Kvasice
IČ 00287032

bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení stavby vodního díla

  • dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Oznámení o zahájení stavebního řízení
Oznámení o zahájení stavebního řízení
Plavební komora: Posuzování vlivů na životní prostředí
Plavební komora: Posuzování vlivů na životní...