Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků

  • vyvěšeno: 2.4.2019
  • sňato: 2.6.2019
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

V souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění, Vám předáváme aktualizovaný seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území Vaší obce, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný není označena dostatečně určitě, jak to vyžaduje zákon, a tedy není umožněna její dostatečná identifikace.

S odvoláním na zákonné povinnosti ÚZSVM podle § 65 výše uvedeného zákona Úřad bez zbytečného odkladu předává seznamy nemovitých věcí s neznámými vlastníky územně příslušným obcím ke zveřejnění. Tento postup Úřad opakuje po každé aktualizaci seznamů ze strany ČÚZK. Vždy jsou zasílány celé seznamy, nejde jen o pozměňovací věty. Nyní zasíláme seznam aktualizovaný s údaji poskytnutými z ČÚZK k datu 1. 2. 2019.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Stočné 2019
Stočné 2019
Vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018
Vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za...