Vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018

  • vyvěšeno: 30.4.2019
  • sňato: 30.5.2019
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • VAK, dopis

Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2018

Vážený pane starosto / paní starostko,
v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, §36 odst. 5 je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, povinen nejpozději do 30. dubna kalendářního roku zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce.

Povinnost zveřejnit informace se považuje za splněnou okamžikem předání údajů obecnímu úřadu obce, na jejímž území se pozemek nebo stavba připojená na vodovod nebo kanalizaci nachází.

V příloze k našemu dopisu Vám proto zasíláme celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2020

Zveřejnění...

3. května 2021

Odečet vodoměrů

Odečet vodoměrů

2. prosince 2020

Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod, ’21

Cena za dodávku...

16. listopadu 2020

Odečet vodoměrů

Odečet vodoměrů

3. června 2020

Zveřejnění informací: vodné stočné

Zveřejnění...

4. května 2020

Cena za dodávku vody

Cena za dodávku...

5. listopadu 2019

Odečet vodoměrů

Odečet vodoměrů

1. listopadu 2019

Porovnání

Porovnání

4. května 2019

Cena za dodávku vody

Cena za dodávku...

27. listopadu 2017

Ceny vody, VAK

Ceny vody, VAK

28. listopadu 2016

Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků
Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých...
Porovnání
Porovnání