Oznámení: komplexní pozemkové úpravy

 • vyvěšeno: 7.1.2019
 • sňato: 7.2.2019
 • zveřejnil: Marek Přecechtěl
 • oznámení

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělov a v části katastrálního území Žlutava - UD

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka") jako příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), oznamuje účastníkům řízení, že v souladu s ustanovením§ 11 odst. 1 zákona je, počínaje dnem 7. 1. 2019, možno po dobu 30 dnů nahlédnout do zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělov a v části katastrálního území Žlutava.

Návrh - nové umístění pozemků, je vystaven k nahlédnutí:

 • SPŮ, Pobočka Zlín, Zarámí 88, kancelář č. 604, 
  pondělí a středa: 8:00-11:00 hod. a 12:30-16:00 hod.,  
  úterý, čtvrtek a pátek je možné do návrhu nahlédnout po dohodě na tel. 725 548 183
 • Obecní úřad Bělov v úřední hodiny,
  pondělí a středa 14.00 - 17.00 hod.
 • Obecní úřad Žlutava v úřední hodiny
  pondělí a středa: 7:00 - 11 :30 hod. a 12:30 - 17:00 hod.
  pátek: 7:00 -13:00 hod. 

Účastnici řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky a připomínky u pobočky. K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečné jednání (§ 11 odst. 3 zákona), na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Rozhodnutí
Rozhodnutí
DSO: Zpráva o hospodaření
DSO: Zpráva o hospodaření

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.