Záměr prodeje

  • vyvěšeno: 19.4.2021
  • sňato: 3.5.2021
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • záměr prodeje

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce č.8/21/2021 ze dne 14.4.2020 oznamuji záměr prodeje pozemkové parcely parc. č. 541/39 v k.ú. Bělov v místní části Dolní Podbělůvky z majetku obce Bělov, zapsaného na LV10001. Jedná se o 99 m2 pozemku vedeného katastrem nemovitostí jako orná půda.

V Bělově 19.4.2021

Jiří Přecechtěl
Starosta obce Bělov

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Veřejná vyhláška: doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení konání veřejného projednání
Veřejná vyhláška: doručení návrhu aktualizace č. 4...
Usnesení: č. 117/2021 o zastavení řízení
Usnesení: č. 117/2021 o zastavení řízení