Oznámení: o obnově katastrálního operátu novým mapováním

  • vyvěšeno: 15.4.2021
  • sňato: 30.04.2021
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Obec Bělov podle ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje

na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín (dále jen „katastrální úřad“), č.j. OO-1/2021-705, že v katastrálním území Bělov na části katastrálního území (intravilánu) obce Bělov bude zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním (dále jen „obnova katastrálního operátu“).

Zahájení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období od 16.6.2021 do 30.6.2022. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dní předem.

Obnova katastrálního operátu bude zahájena zjišťováním průběhu hranic. Vlastníci nemovitostí budou ke zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov písemně zváni nejméně týden předem. Přestože neúčast vlastníka není na překážku využití výsledků zjišťování průběhu hranic, jeho přítomnost může zásadním způsobem pozitivně ovlivnit výsledek zjišťování hranic a předejít tak případným problémům. Výsledek zjišťování hranic závisí zejména na určení hranic vlastníkem, proto vlastníky vyzýváme, aby v souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona a § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), před zjišťováním průběhu hranic ve shodě se sousedním vlastníkem označili trvalým způsobem (např. zapuštěnými kameny, mezníky, zabetonovanou trubkou) hranice svých pozemků, pokud tak dosud neučinili.

Pokud vlastníci neoznačí hranice svých pozemků, budou hranice bez jejich zaměření převzaty z dosavadní katastrální mapy, která často vznikla v první polovině 19. století, což díky její přesnosti, která není v současné době dostačující, zakládá možnost budoucích sousedských sporů, problémů při územních a stavebních řízeních, apod. Neznatelné hranice pozemků sloučených do většího celku nebo hranice druhů pozemků mezi sousedními pozemky téhož vlastníka nebo jiného oprávněného není nutné označovat. V těchto případech vlastníky žádáme, aby upozornili komisi na zachované úseky hranic a na hraniční znaky, o nichž vědí.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Veřejná vyhláška: doručení návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení konání veřejného projednání
Veřejná vyhláška: doručení návrhu aktualizace č. 4...
Záměr prodeje
Záměr prodeje

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.