Závěrečný účet, 2007

  • vyvěšeno: 13.6.2008
  • sňato:
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
Závěrečný účet, 2007
Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2007 Účel a cíl Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Za koordinace a aktivní účasti Zlínského kraje:
  1. Podpora rozvojových aktivit na vodní cestě Baťův kanál na území Zlínského kraje.
  2. Realizace partnerské spolupráce při stimulaci rozvoje turistických a rekreačních funkcí na Baťově kanálu a ve vazbě na Baťův kanál.
  3. Realizace aktuálního Akčního plánu rozvoje vodní cesty Baťův kanál na území Zlínského kraje, rozvojového dokumentu Zlínského kraje schváleného orgány Zlínského kraje.
  4. Příprava dokumentace rozvojových projektů a hledání zdrojů pro jejich realizaci.
  5. Napl??ování Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Zlínským krajem a Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu.

Finanční hospodaření

V roce 2007 byly poskytnuty dotace od Zlínského kraje v celkové výši 3.312.979,00 Kč. Z toho 3.095.979,00 Kč byla neinvestiční dotace od kraje a 217.000,00 Kč investiční dotace od kraje. Neinvestiční dotace od kraje byla tvořena účelovou dotací z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 1.283.000,00 Kč na základě smlouvy o účelové dotaci číslo D/0809/2007/STR a dále neinvestičními transfery z rozpočtu Zlínského kraje (ex post financování) v rámci grantového schématu SROP – grantové schéma podporující regionální a místní služby cestovního ruchu pro veřejné subjekty ve ZK, určenými na realizaci projektu „Projektový manažer Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu“, ve výši 110.695,00 Kč – KUZL 26 036/2007, ve výši 191.468,00 Kč – KUZL 48 291/2007 a ve výši 1.510.816,00 Kč. Do roku 2007 byly převedeny nevyčerpané zůstatky z roku 2005 a 2006, které byly na základě dodatků ke Smlouvě o poskytnuté dotaci č. 4370/2005 a KUZLP007NFZ9 změněny na zůstatek investiční dotace ve výši 2.996.860,00 Kč a nevyčerpaný zůstatek neinvestiční dotace ve výši 500.746,28 Kč. Z účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje bylo v roce 2007 vyčerpáno 1.896.555,00 Kč z investiční dotace, z toho z dotace 2005 částka 1.541.860,00 Kč. Z neinvestiční dotace bylo vyčerpáno 173.708,00 Kč ze zůstatku neinvestiční dotace 2005. Nevyčerpaný zůstatek neinvestiční dotace ve výši 1.610.038,28 Kč a nevyčerpaný zůstatek investiční dotace ve výši 1.317.305,00 Kč byl převeden k využití v roce 2008. Dalším zdrojem financí jsou příspěvky členských obcí. V roce 2007 byly předepsány a zaplaceny členské příspěvky ve výši 118.825,00 Kč. . Úvěry a fondy nebyly v roce 2007 použity. Přímo bez prostřednictví Zlínského kraje nebyly Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě využity žádné další prostředky z kapitol státního rozpočtu. Příjmy a výdaje roku 2007 V průběhu roku 2007 mělo Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě rozpočtové příjmy v celkové výši 3.433.504,35 Kč a rozpočtové výdaje v celkové výši 3.287.804,05 Kč. Členové sdružení Členové Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě a výše jejich členských příspěvků na rok 2007 je následující:
Členové sdružení
Člen sdružení Členský příspěvek
Babice
1.715,00 Kč
Bělov
265,00 Kč
Hulín
7.421,00 Kč
Huštěnovice
988,00 Kč
Kostelany nad Moravou
910,00 Kč
Kroměříž
29.014,00 Kč
Kunovice
5.323,00 Kč
Kvasice
2.278,00 Kč
Napajedla
7.500,00 Kč
Nedakonice
1.517,00 Kč
Otrokovice
18.790,00 Kč
Spytihněv
1.700,00 Kč
Staré Město
6.770,00 Kč
Střížovice
235,00 Kč
Tlumačov
2.427,00 Kč
Uherské Hradiště
26.468,00 Kč
Uherský Ostroh
4.463,00 Kč
Žlutava
1.041,00 Kč
CELKEM
118.825,00 Kč
Přezkum hospodaření DSO Součástí závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí (DSO) Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2007 je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí č. 57769/2007 K??. Na základě této zprávy bylo konstatováno: „V rozsahu provedeného přezkoumávání hospodaření dobrovolného svazku za rok 2007 byly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.): Závažnost: C2 – Nedostatky, spočívající v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, chyba: Zůstatky bankovních účtů dle bankovních výpisů nebo pokladních deníků se neshodují s rozvahou. Tato chyba byla odstraněna v průběhu měsíce ledna 2008.  

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

DSO: Rozpočtový výhled 22 – 24

DSO: Rozpočtový...

26. listopadu 2020

DSO: Návrh rozpočtu, ’21

DSO: Návrh...

26. listopadu 2020

Baťák pozpátku

Baťák pozpátku

15. července 2020

DSO: rozpočtové opatření

DSO: rozpočtové...

25. června 2020

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019

Návrh rozpočtu DSO...

27. listopadu 2018

10 let lodi Morava

10 let lodi Morava

1. června 2018

Zprávu o přezkumu

Zprávu o přezkumu

23. května 2018

Baťákova regata

Baťákova regata

3. května 2018

Ocenění BK

Ocenění BK

27. dubna 2018

Přání

Přání

21. prosince 2017

Kouzla nad vodou
2

Kouzla nad vodou

28. července 2017

Baťův kanál, 2015

Baťův kanál, 2015

19. prosince 2015

Počet cyklistů a pěších na cyklostezce

Počet cyklistů a...

29. září 2014

Cyklostezka: Kvasice – Bělov – Otrokovice
2

Cyklostezka:...

1. července 2014

Návrh rozpočtu, 2008
Návrh rozpočtu, 2008
Farma Bělov
Farma Bělov