Farma Bělov

  • vyvěšeno: 13.11.2009
  • sňato: 13.12.2009
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Ke dni 30.6.2009 ZD Kvasicko na farmě Bělov ukončilo svoji činnost v živočišné výrobě. Tímto aktem byla zároveň ukončena jedna etapa života a práce celého areálu (od roku 1959 do současnosti zde byli zaměstnáni vždy i občané obce). Novým majitelem většiny zemědělského areálu se stala FARMA Bělov s.r.o., která má v záměru mimo jiné nabízet volnočasové aktivity pro širokou veřejnost včetně rozšíření stávajícího jezdeckého oddílu RAMIR.

Další firmou, která v letošním roce zakotvila v bývalém areálu ZD Kvasicko je společnost GLADIOLAND zabývající se pěstováním mečíků. Tyto byly již v letošním roce pěstovány na zemědělských pozemcích Dolní Podbělůvky, květiny byly několikrát využity k výzdobě na obecním úřadě či při slavnostních příležitostech obce.

Výše uvedené firmy úzce spolupracují se stavební společností PSK Zlín, která ve druhé polovině roku provádí intenzivní stavební činnosti uvnitř areálu a dále zajišťovala podrcení veškeré stavební sutě za hřištěm Pod stráněmi. Stavební práce spočívající mimo jiné i v navážení stavebního recyklátu, zeminy spolu s převozem těžké techniky v minulých týdnech obtěžovaly nejbližší okolí svým hlukem a taktéž vozidla zanechávala na komunikaci zeminu. Tyto činnosti v současné době nebudou v tak intenzivním tempu pokračovat a investor se po dohodě s obecním úřadem zavázal k zajištění lepšího úklidu komunikace III.třídy průtah obcí.

Věřím, že celý areál bude v budoucnu patřit k našim společným chloubám již z toho důvodu, že leží na okraji obce, zajistí větší propagaci celé obce a nové pracovní příležitosti pro naše občany.

Jiří Přecechtěl, starosta obce

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Závěrečný účet, 2007
Závěrečný účet, 2007
Dotace z Evropské unie
Dotace z Evropské unie