Výzva vlastníkům nemovitostí

  • vyvěšeno: 25.8.2021
  • sňato: 31.12.2023
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Výzva podle § 65 odst. 3 zákona þ. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona þ. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil.

Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona případně opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6. 3. 2014
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Plán dopravní obslužnosti 2021 – 2027
Plán dopravní obslužnosti 2021 – 2027
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2023 – 24
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2023 – 24

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.