V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

V přílohách naleznete formuláře jak v PDF tak ve formátu DOCx.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Oznámení: O konání sčítání lidu, domů a bytů 2021 v ČR
Oznámení: O konání sčítání lidu, domů a bytů 2021 v...
Územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků
Územní rozhodnutí o dělení a scelování pozemků