Žádost o zveřejnění oznámení o vyhlášení nařízení města Otrokovice

  • vyvěšeno: 6.5.2022
  • sňato: 31.12.2024
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů (OSSL), je povinen dle § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen zákon o lesích), zajistit zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) v souladu s § 25 odst. 1) lesního zákona, pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. LHO slouží pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů (SSL).

Záměr zadat zpracování LHO musí OSSL vyhlásit nejméně 18 měsíců před počátkem jejich platnosti. V současné době se budou zpracovávat LHO Luhačovice, zařizovací obvod Otrokovice, s dobou platnosti 01.01.2024 – 31.12.2033. V ORP Otrokovice je toto zájmové území vymezeno sedmi katastry a to k. ú. Komárov u Napajedel, k. ú. Kvítkovice u Otrokovice, k. ú. Napajedla, k. ú. Oldřichovice u Napajedel, k. ú. Otrokovice, Pohořelice u Napajedel a k. ú. Tlumačov na Moravě. Současně s vyhlášením záměru zadat zpracování LHO je OSSL povinen stanovit termín, do kdy mohou vlastníci lesů, kterých se zpracování LHO týká, oznámit mu své hospodářské záměry a požadavky na zpracování osnov. Tento termín je stanoven do 31.10.2022. Následně, nejpozději však do 31.12.2022, musí být zpracování LHO zadáno zpracovateli, který vzejde z výběrového řízení.

Rada města Otrokovice na svém zasedání dne 27.04.2022 rozhodla usnesením č. RMO/5/7/22 vydat nařízení města Otrokovice, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov. Žádáme vás o zveřejnění přiloženého oznámení o vyhlášení nařízení města Otrokovice na vašich úředních deskách v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který zní: „Oznámení o vyhlášení nařízení obce s rozšířenou působností zveřejní též obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností na úředních deskách obecních úřadů po dobu alespoň 15 dnů“. Samotné nařízení, které je možno dohledat na adrese: https://sbirkapp.gov.cz/detail/SPPOR5T7WRDDJKOG, zveřejněno být nemusí, ale může.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Střednědobý výhled rozpočtu obce 2023 – 24
Střednědobý výhled rozpočtu obce 2023 – 24
DSO: Závěrečný účet, ’21
DSO: Závěrečný účet, ’21

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.