Záměr pronájmu

  • vyvěšeno: 17.6.2024
  • sňato: 09.09.2024
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • záměr

Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení).

Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.147 která je součástí pozemku na st. parcele č. 191 a 192 v k.ú. Bělov za účelem provozování klubové činnosti. Součástí předmětu nájmu je i část pozemku na p. č. 21 v k.ú. Bělov (přilehlé venkovní plochy kolem přístřešku pro muzikanty a tanečního vybetonovaného prostoru).

Vymezení venkovních prostor bude součástí nájemní smlouvy.
Předpokládaný termín zahájení pronájmu – 1.10.2024.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Závěrečný účet 2023
Závěrečný účet 2023
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti společného povolení veřejnou vyhláškou
Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.