Zastupitelé

starosta a místostarosta:

Jiří Přecechtěl

Jiří Přecechtěl

starosta obce
Bělov č.p. 118
Ladislav Škrabal

Ladislav Škrabal

místostarosta obce
Bělov č.p. 90

další členové zastupitelstva:

ing. Zdeňka Daňková

ing. Zdeňka Daňková

Předsedkyně finančního výboru
Bělov č.p. 14
ing. Martina Šimčíková

ing. Martina Šimčíková

Předsedkyně kontrolního výboru
Bělov č.p. 130
Jaroslava Večeřová

Jaroslava Večeřová

Finanční výbor
Bělov č.p. 119
Zdeněk Nevařil

Zdeněk Nevařil

Finanční výbor
Bělov č.p. 44
Alois Daněk

Alois Daněk

Kontrolní výbor
od 10.6. 2015
Milan Mazel

Milan Mazel

Kontrolní výbor
ke dni 1.6.2015 rezignoval ze své funkce

členové výborů, kteří nejsou zastupitelé:

Blanka Vojtková

Blanka Vojtková

Kontrolní výbor
Bělov č.p. 12

Finanční výbor

Finanční výbor v souladu se zákonem o obcích provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo schválením plánu práce výboru.

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor v souladu se zákonem o obcích kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a plní další úkoly, jimiž ho pověřilo zastupitelstvo.

výsledky voleb do zastupitelstev obcí:

2014, 2010, 2006, 2002