Úřad

Zastupitelé

Zastupitelé

Starosta, místostarosta a další organizační struktura výborů a zastupitelstva. Zastupitelé jsou voleni na 4 roky.

Informace

Informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřední deska

Úřední deska

Seznam aktuálních i starších dokumentů a článků na úřední desce.

Jednání zastupitelstva

Jednání zastupitelstva

Seznam a zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Bělov.

rozpočet

Rozpočty

Schválené obecní rozpočty. V přiložených PDF souborech naleznete položkové vyjádření příjmů a výdajů.

Územní plány

Územní plány

Obsahuje: změny územních plánů, výkresy a další dokumentaci v PDF.
závěrečné účty

Závěrečné účty

Obsahují: údaje o obci, zastupitelstvo obce, složení výborů a komisí, ...

ceník služeb

Ceník služeb

Ceník za služby a výpůjčky obecního majetku a nebytových prostor.

poplatky

Poplatky

Poplatky za svoz a likvidaci odpadů, za každého psa, ...

Obecně závazné vyhlášky

Závazné vyhlášky

Seznam vyhlášek.

Dotace a dary z rozpočtu obce

Dotace a dary z rozpočtu obce

Poskytování veřejné finanční podpory

Volby

Volby

Informace a výsledky voleb do zastupitelstev obcí, krajů, senátu, ...

Czech Point

Czech Point

Nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.

Co mohu vyřídit na úřadě

Co mohu vyřídit na úřadě

Přihlásit se k trvalému pobytu, nechat si ověřit pravost podpisu, ...

MAS Jižní Haná o. p. s.

MAS Jižní Haná o. p. s.

Informace o místní akční skupině