Návrh rozpočtu na rok 2014

 • vyvěšeno: 27.11.2013
 • sňato: 13.12.2013
 • zveřejnil: Marek Přecechtěl
 • návrh rozpočtu

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestě na řece Moravě

Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště, tel. 774250750, e-mail: barous@batacanal.cz

Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2015 - 2017

Hospodaření svazku obcí v roce 2013

 • Příjmy celkem 606.000 Kč
 • Výdaje celkem 606.000 Kč
 • Financování celkem 0 Kč
 • Stav prostředků na bankovních účtech (plánovaný stav k 1.1.2013) 1.202.000 Kč
 • Stav prostředků na bankovních účtech (plánovaný stav k 31.12.2013) 1.202.000 Kč

Rozpočtový výhled

DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na období 2015 - 2017
 • 2015 / 2016 / 2017
 • Příjmy celkem 606.000 / 606.000 / 606.000 Kč
 • Výdaje celkem 606.000 / 606.000 / 606.000 Kč

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Volby do Poslanecké sněmovny
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013