Výzva MAS

 • vyvěšeno: 4.7.2015
 • sňato: 27.8.2015
 • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Vás tímto vyzývá k podání žádosti o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných na území MAS Jižní Haná. Tato výzva je vyhlašovaná v rámci projektu nazvaného „Podpora regionálních akcí na území MAS Jižní Haná v roce 2015“ financovaného z vlastních zdrojů obecně prospěšné společnosti Jižní Haná o. p. s. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření smlouvy o spolupráci na spolupořádání akce s vybranými žadateli na konkrétní akci vč. informace o výši dotace.

Vymezení předmětu podpořené akce:

Předmětem podpořené měkké akce musí být jednorázová propagační akce realizovaná subjektem, který působí na území Místní akční skupiny Jižní Haná (bydliště, sídlo, provozovna).

Definice „měkké akce“ – společenská, kulturní či sportovní akce zaměřená na širokou veřejnost. Hlavním cílem je propagace MAS Jižní Haná, kde náplní měkké akce je realizace aktivit v oblasti kulturního a společenského života nebo sportovního charakteru.

Podpořená akce musí být:

 • neinvestičního charakteru;
 • veřejně přístupná;
 • místo realizace akce musí být na území MAS Jižní Haná, a to na katastrálním území těchto měst a obcí: Hulín, Chropyně, Tlumačov, Kvasice, Skaštice, Břest, Sulimov, Karolín a Bělov.

Časový harmonogram výzvy:

 • Vyhlášení výzvy: 03.07.2015
 • Termín příjmu žádostí: od 06.07.2015 – 27.07.2015 do 16:00 hodin (rozhodující je termín doručení žádosti na podatelnu MěÚ Hulín) Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny.
 • Schválení vybraných projektů: do 31.07.2015
 • Doba možné realizace akce: od 01.08.2015 – do 31.12.2015
 • Vyúčtování akce: nejpozději do 2 měsíců od ukončení akce

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Košt marmelád

Košt marmelád

17. října 2017

Fotbalový turnaj žáků o pohár MAS Jižní Haná

Fotbalový turnaj...

8. července 2016

Dotace MAS Jižní Haná

Dotace MAS Jižní...

24. června 2015

Veřejné projednání

Veřejné...

2. října 2013

MAS: Vyhodnocení dotazníků

MAS: Vyhodnocení...

27. září 2013

MAS Jižní Haná

MAS Jižní Haná

19. září 2013

MAS obdržela dotaci

MAS obdržela dotaci

3. července 2013

Fotbalový turnaj

Fotbalový turnaj

17. června 2013

Místní akční skupina (MAS) 2

Místní akční...

12. června 2013