Výzva MAS

 • vyvěšeno: 4.7.2015
 • sňato: 27.8.2015
 • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Vás tímto vyzývá k podání žádosti o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných na území MAS Jižní Haná. Tato výzva je vyhlašovaná v rámci projektu nazvaného „Podpora regionálních akcí na území MAS Jižní Haná v roce 2015“ financovaného z vlastních zdrojů obecně prospěšné společnosti Jižní Haná o. p. s. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření smlouvy o spolupráci na spolupořádání akce s vybranými žadateli na konkrétní akci vč. informace o výši dotace.

Vymezení předmětu podpořené akce:

Předmětem podpořené měkké akce musí být jednorázová propagační akce realizovaná subjektem, který působí na území Místní akční skupiny Jižní Haná (bydliště, sídlo, provozovna).

Definice „měkké akce“ – společenská, kulturní či sportovní akce zaměřená na širokou veřejnost. Hlavním cílem je propagace MAS Jižní Haná, kde náplní měkké akce je realizace aktivit v oblasti kulturního a společenského života nebo sportovního charakteru.

Podpořená akce musí být:

 • neinvestičního charakteru;
 • veřejně přístupná;
 • místo realizace akce musí být na území MAS Jižní Haná, a to na katastrálním území těchto měst a obcí: Hulín, Chropyně, Tlumačov, Kvasice, Skaštice, Břest, Sulimov, Karolín a Bělov.

Časový harmonogram výzvy:

 • Vyhlášení výzvy: 03.07.2015
 • Termín příjmu žádostí: od 06.07.2015 – 27.07.2015 do 16:00 hodin (rozhodující je termín doručení žádosti na podatelnu MěÚ Hulín) Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny.
 • Schválení vybraných projektů: do 31.07.2015
 • Doba možné realizace akce: od 01.08.2015 – do 31.12.2015
 • Vyúčtování akce: nejpozději do 2 měsíců od ukončení akce

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Dotace MAS Jižní Haná
Dotace MAS Jižní Haná
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.