Veřejná vyhláška

  • vyvěšeno: 16.9.2015
  • sňato: 30.9.2015
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • zpáva

Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách
v katastrálním území Bělov

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahajuje v souladu s ustanoveními § 6 zákona řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Bělov.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Výzva MAS
Poděkování Zlínskému kraji