Plánované měřící práce

V rámci obnovy katastrálního operátu digitalizaci katastrální mapy v katastrálním území Bělov je nutné v nadcházejícím období přibližné od 19.9.2016 do 30.10.2016 v závislosti na počasí uskutečnit geodetická měřeni. V souvislosti s těmito činnostmi, které se provádějí ve veřejném zájmu, bude potřeba, aby bylo zaměstnancům Oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj umožněno vstupovat nebo vjíždět služebním vozidlem v nezbytně nutném rozsahu na dotčené nemovitosti a také zabezpečit psy, případné jiné chované zvíře, aby nedošlo k nepředvídatelnému napadeni zaměstnanců. Na požádání vlastníků se zaměstnanci prokáží služebním průkazem.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků

Vyvěšení...

2. dubna 2019

Usnesení

Usnesení

26. května 2018

Plán společných zařízení

Plán společných...

14. března 2018

Komplexní pozemkové úpravy

Komplexní pozemkové...

16. listopadu 2017

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

Oznámení o...

17. září 2016

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

25. června 2016

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

25. ledna 2015