Plánované měřící práce

V rámci obnovy katastrálního operátu digitalizaci katastrální mapy v katastrálním území Bělov je nutné v nadcházejícím období přibližné od 19.9.2016 do 30.10.2016 v závislosti na počasí uskutečnit geodetická měřeni. V souvislosti s těmito činnostmi, které se provádějí ve veřejném zájmu, bude potřeba, aby bylo zaměstnancům Oddělení obnovy katastrálního operátu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj umožněno vstupovat nebo vjíždět služebním vozidlem v nezbytně nutném rozsahu na dotčené nemovitosti a také zabezpečit psy, případné jiné chované zvíře, aby nedošlo k nepředvídatelnému napadeni zaměstnanců. Na požádání vlastníků se zaměstnanci prokáží služebním průkazem.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
Územní rozhodnutí
Územní rozhodnutí