Veřejná vyhláška

doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územní plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 42 odst. 4 a § 39 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), doručuje návrh aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále jen „A2ZÚR ZK) a oznamuje konání veřejného projednání spojeného s odborným výkladem, které se uskuteční dne 06.06.2018 ve 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti v 16. patře budovy Krajského úřadu Zlínského kraje.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

OZV 2/2019

OZV 2/2019

14. prosince 2019

OZV 1/2019

OZV 1/2019

14. prosince 2019

Vyhláška 2/2018

Vyhláška 2/2018

2. února 2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Obecně závazná...

27. listopadu 2013

Oznámení o zahájení územního řízení
Výpočet vodného a stočného