Pozvánka: 13. zasedání

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov které se bude konat 27. května 2020 v 17 hodin na OÚ Bělov

Program:

 1. Zahájení, stanovení zapisovatele zápisů a určení zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola usnesení 12. zasedání ZO Bělov
 4. Nájemní smlouva obecní areál
 5. Oprava místních komunikací v roce 2020
 6. Záměr nákupu pozemků
 7. Schválení přijetí finančního daru TOT
 8. Žádost, podněty občanů, spolků
 9. Rozpočtové opatření č.2/2020
 10. Zařazení obce do MaS Jižní Haná 2021 až 2027
 11. Odkanalizování obce
 12. Různé
 13. Závěr

V Bělově 20.5.2020

Podobné

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Bělov

Usnesení z 12....

11. května 2020

Pozvánka: 12. zasedání

Pozvánka: 12....

20. dubna 2020

Usnesení z 11. zasedání

Usnesení z 11....

31. ledna 2020

Usnesení z 10. zasedání

Usnesení z 10....

18. prosince 2019

Usnesení 9. zasedání

Usnesení 9....

6. listopadu 2019

Usnesení z 8. zasedání

Usnesení z 8....

30. září 2019

Jednací řád zastupitelstva obce

Jednací řád...

19. listopadu 2002

Pozvánka: 12. zasedání