Cena za dodávku vody

  • vyvěšeno: 5.11.2019
  • sňato: 5.12.2019
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • dopis

Vážení odběratelé,

na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů -rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky, výstavba ČOV Počenice· a ČOV Hlinsko pod Hostýnem, na které byly společnosti poskytnuty dotace ze SFŽP ČR a Evropských fondů, rozhodlo představenstvo společnosti dne 21. IO. 2019, že s účinností od 1. 1. 2020 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

cena v Kč / m3 bez DPH cena v Kč / m3 s DPH 15%
voda pitná34,7439,95
voda odpadní37,6043,24
celkem72,3483,19

Oproti roku 2019 dochází k nárůstu ceny vody pitné a vody odpadní celkem o 3,26 Kč, tj. o 4,08 % včetně DPH.

Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dojde s platností od 1. 5. 2020 ke snížení sazby DPH u vodného a stočného z 15% na 10%. Na základě toho rozhodlo představenstvo společnosti, že s účinností od 1. 5. 2020 vstupují pro zákazníky Vodovodů a kanalizací Kroměříž, a. s. v platnost tyto ceny za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod:

cena v Kč / m3 bez DPH cena v Kč / m3 s DPH 10%
voda pitná 34,74 38,21
voda odpadní 37,60 41,36
celkem 72,3479,57

S platností od 1. 5. 2020 dochází oproti roku 2019 k poklesu ceny vody pitné a vody odpadní celkem 0,36 Kč, tj. o 0,45% včetně DPH.

Ke zvýšení ceny vody pitné a odpadní dochází v důsledku nárůstu nákladů na elektrickou energii, modernizaci odečtových zařízení, čištění vodovodních a kanalizačních zařízení a obnovu infrastrukturního majetku.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Oprava silnice
Oprava silnice
Stočné 2019
Stočné 2019

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.