Dotace MAS Jižní Haná

  • vyvěšeno: 24.6.2015
  • sňato: 24.8.2015
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Dotace a podporu společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního charakteru konaných na území MAS Jižní Haná

Jižní Haná o. p. s. připravuje dotaci na podporu regionálních akcí konaných na území MAS Jižní Haná. Dotace bude financována z vlastních zdrojů společnosti.

Cílem je zopakovat si a zdokonalit se v čerpání dotačních prostředků metodou komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD, LEADER) stejně jako tomu bylo u tzv. „tréninkové výzvy“, která proběhla na přelomu roku 2013 – 2014. Jedná se tedy znovu o přípravu výzvy, následný příjem a vyhodnocení žádostí a uzavření smluv s podpořenými příjemci dotace.

Podpora formou přímé dotace bude směrována na podporu jednorázové společenské, kulturní, či sportovní akce regionálního charakteru zaměřené na širokou veřejnost.

O podporu budou moci požádat obce, neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, církve, příspěvkové organizace zřízené obcí, podnikající fyzické a právnické osoby, které mají bydliště, sídlo nebo provozovnu na území Místní akční skupiny Jižní Haná. Výzva bude vyhlášena na začátku července. Předpokládáme, že akce budou realizovány v období červenec – prosinec 2015. Celková alokovaná částka na výzvu bude 150 000,- Kč a maximální výše podpory bude 10 000,- Kč na žadatele. Míra dotace bude 100 % způsobilých výdajů. Financování akce zajistí úspěšný žadatel nejprve z vlastních zdrojů a na základě vyúčtování nákladů mu bude dotace do jednoho měsíce uhrazena.

Sledujte naše stránky masjiznihana.cz, kde bude brzy zveřejněna celá výzva, formuláře žádosti, hodnotící kritéria a všechny další náležitosti.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Celkové vyúčtování, vodné stočné
Celkové vyúčtování, vodné stočné
Výzva MAS
Výzva MAS

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.