Ekologické uzavření odkaliště Bělov

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení

  • § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),
  • § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 odst. 1 písm. u) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),
  • § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

po prověření všech náležitostí předložené žádosti ze dne 17.10.2019 včetně dokladů

vydává povolení

účastníku řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu společnosti

Teplárna Otrokovice a.s., Sídlo: Objízdná 1777, 765 02 Otrokovice IČO: 29290171

  • podle § 118 odst. 3 stavebního zákona a 15 odst.1 vodního zákona

změny stavby před dokončením vodního díla „Ekologické uzavření odkaliště Bělov“

na pozemku p.č. 610/3, 610/43, 610/55, 610/42, 610/35, 610/34, 610/28, 610/22, 610/18, 610/70, 610/72, 610/73, 610/76, 610/79, 610/80, 610/81, 610/82, 610/84, 610/85, 610/88, 610/96, 610/97, 610/133 v k.ú. Nová Dědina, kraj Zlínský,

která byla povolená Okresním úřadem Kroměříž, referátem životního prostředí vodoprávním úřadem stavebním povolením ze dne 07.04.2000 s č. j. ŽP-231/2/121/24369,3299/99-00-MD (dále jen stavební povolení), v následujícím rozsahu:

podmínka č. 7 stavebního povolení: Pro dokončení stavby se stanovuje lhůta do 30.11.2030.

Regulační nařízení v dopravě
Regulační nařízení v dopravě
Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.