Pozvánka: 12. zasedání

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, které se bude konat 29. dubna 2020 v 17. hodin na OÚ Bělov.

Program:

 1. Zahájení, stanovení zapisovatele zápisů a určení zapisovatele
 2. Schválení programu zasedání
 3. Kontrola usnesení 11. zasedání ZO Bělov
 4. Vydání územního plánu obce Bělov
 5. Podnět na pořízení změny ÚP
 6. Seznámení s prioritami prvků pro realizaci PSZ
 7. Žádost členů ze sdružení včelařů o veřejnou finanční podporu
 8. Beseda s důchodci, minimální věk setkání
 9. Výše stočného na rok 2020
 10. Žádosti občanů, spolků
 11. Návrh na změnu pověřence pro ochranu osobních údajů
 12. Rozpočtové opatření č.1/2020
 13. Kanalizační řád stokové sítě obce Bělov
 14. Různé
 15. Závěr

V Bělově 20.4.2020

Jiří Přecechtěl,
Starosta obce

Usnesení z 11. zasedání
Usnesení z 11. zasedání
Usnesení z 12. zasedání
Usnesení z 12. zasedání