Komplexní pozemkové úpravy

  • vyvěšeno: 16.11.2017
  • sňato: 16.12.2017
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov – žádost o vyložení oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků - ÚD V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělov zabezpečil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu, a to včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva a věcného břemene. Vyhotovením soupisu nároků (vč. ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území

Bělov – společnost AGROPEOJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, Brno 638 00.

Do obvodu pozemkových úprav v k.ú. Bělov jsou také zahrnuty některé pozemky z katastrálních území Žlutava, Kvasice a Nová Dědina. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků bude vystavena na Pobočce Zlín a na obecním úřadě v Bělově. V souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona Vás žádáme o vyložení oznámení po dobu 15 dnů, počínaje dnem 20. 11. 2017, na obecním úřadě (způsobem v místě obvyklým). Po uplynutí výše uvedené lhůty Vás žádáme o zaslání oznámení o vyložení soupisu nároků s vyznačením data vyložení, zpět na adresu Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj, Pobočky Zlín. Děkujeme. S pozdravem Ing. Lubomír Holubec vedoucí Pobočky Zlín Státní pozemkový úřad

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Oznámení
Oznámení
Reklamační řád kanalizace
Reklamační řád kanalizace

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.