Místní úprava provozu na pozemních komunikacích – stanovení dopravního značení na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) na základě žádosti Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, pobočka: Zarámí 88, 760 01 Zlín (dále jen žadatel), ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to na polní cestě - účelové komunikaci na pozemku parc. č. 1151 v k. ú. Bělov (v místě jejího vyústění na nepojmenovanou místní komunikaci na pozemku parc. č. 1599 v k. ú. Bělov), která spočívá v instalaci nového dopravního značení a zařízení dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto návrhu na Opatření obecné povahy, v souvislosti se zajištěním a zvýšením bezpečnosti silničního provozu, po realizaci stavby: „Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov“.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních...
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích – stanovení dopravního značení na pozemních komunikacích
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích –...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.