MÚ Otrokovice: záměr zadat zpracování LHO

  • vyvěšeno: 11.5.2023
  • sňato: 26.05.2023
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

Žádost o zveřejnění oznámení o vyhlášení nařízení města Otrokovice
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů (OSSL), je povinen dle § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen zákon o lesích), zajistit zpracování lesních hospodářských osnov (LHO) v souladu s § 25 odst. 1) lesního zákona, pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán. LHO slouží pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní správy lesů (SSL).

Záměr zadat zpracování LHO musí OSSL vyhlásit nejméně 18 měsíců před počátkem jejich platnosti. V současné době se budou zpracovávat LHO Buchlovice, zařizovací obvod Otrokovice, s dobou platnosti 01.01.2025 – 31.12.2034. V ORP Otrokovice je toto zájmové území vymezeno čtyřmi katastry a to k. ú. Bělov, k. ú. Halenkovice, k. ú. Spytihněv a k. ú. Žlutava. Současně s vyhlášením záměru zadat zpracování LHO je OSSL povinen stanovit termín, do kdy mohou vlastníci lesů, kterých se zpracování LHO týká, oznámit mu své hospodářské záměry a požadavky na zpracování osnov. Tento termín je stanoven do 31.10.2023. Následně, nejpozději však do 31.12.2023, musí být zpracování LHO zadáno zpracovateli, který vzejde z výběrového řízení.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Usnesení z 6. zasedání
Usnesení z 6. zasedání
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.