Nařízení města Otrokovice č. 1/2020, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

  • vyvěšeno: 25.6.2020
  • sňato: 1.10.2020
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • záměr

Rada města Otrokovice rozhodla dne 24.06.2020 usnesením č. RMO/1/11/20 vydat na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení města Otrokovice (dále jen "nařízení")

viz příloha

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Opatření obecné povahy
Opatření obecné povahy
DSO: rozpočtové opatření 1/2020
DSO: rozpočtové opatření 1/2020