O místní akční skupině

  • vyvěšeno: 18.2.2013
  • sňato: 18.3.2013
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • členové MAS
MAS Jižní Haná o. p. s. je nově vzniklou společností, která se připravuje na rozvoj svého území prostřednictvím využití principu LEADER v novém programovacím období let 2014 – 2020. Ustavující schůze zakládajících členů místní akční skupiny Jižní Haná o.p.s. proběhla dne 3.9.2012, kde byla schválená a podepsaná zakládací smlouva, byli jmenováni členové správní a dozorčí rady, kteří ze svého středu zvolili předsedu a místopředsedu správní rady a předsedu dozorčí rady. Právní forma místní akční skupiny byla zvolena jako obecně prospěšná společnost, proto byla MAS Jižní Haná o. p. s. založena na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech v platném znění a zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 520, dne 13. října 2012. Bylo přiděleno identifikační číslo společnosti 293 72 232. Při svém založení měla MAS Jižní Haná o.p.s. 18 zakládajících členů složených z představitelů veřejného, neziskového a soukromého sektoru. Dne 08.01.2013 na druhé Společné schůzi zakladatelů bylo přijato šest členů a rozšířena územní působnost o obec Břest. Na třetí Společné schůzi zakladatelů konané 7.2.2013 bylo přijato dalších 9 členů a rozšířena územní působnost o obce Sulimov, Karolín a Bělov. Tím se místní akční skupina Jižní Haná rozrostla na současných 33 zakladatelů a členů. Procentní podíl zastoupení jednotlivých sektorů tvoří 33,3 %. (viz samostatně přehled členů) MAS působí na území 9. obcí: Chropyně, Skaštice, Břest, Hulín, Tlumačov, Kvasice, Karolín, Sulimov a Bělov. Území MAS Jižní Haná tvoří správní území 9 obcí (2 se statutem města a ostatní se statutem obce) a 12 katastrálních území. Celé území MAS se nachází ve Zlínském kraji, v rámci něhož zasahuje do dvou okresů (okresu Kroměříž a okresu Zlín). Obce Tlumačov, Kvasice, Skaštice, Břest, Sulimov, Karolín a Bělov mají jednu část obce, město Chropyně dvě (Chropyně a Plešovec) a v rámci města Hulína jsou tři části (Hulín, Záhlinice a Chrášťany). Rozloha MAS Jižní Haná o.p.s.: 103,06 km2 Počet obyvatel v území: 19 015 zdroj: hulin.cz

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Stanovení ceny stočného ’13
Stanovení ceny stočného ’13
Vyrozumění o odvolání …
Vyrozumění o odvolání …

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.